تماس با ما

رئيس افغان پُست

احمد وحيد "ویس"
تيلفون : +93202101109
فکس: +93202102674
ايميل: ahmadwahid@afghanpost.gov.af
                        ahmadwahid2012@gmail.com   

آمر عملياتي پُست

 
 
تيلفون : +93202101158
فکس: +93202102674
ايميل:        

آمر انکشافي پُست

 
عزيز الله "بخشي"
تيلفون: +93202101147
فکس:       +93202102674
ايميل:           azizullah.bakhshi@afghanpost.gov.af

مدير عمومي خدمات عصري پُست
محمد شریف "فایز"
مبایل: +93700059940  
تيلفون: +93202104120  
فکس: +93202104075  
ايميل:     EMS@afghanpost.gov.af  

مدير عمومي تنظيم امور پُست بين المللي
نيک محمد "يوسفي"
تيلفون: +93202106198  
ايميل:                          yousufi@afghanpost.gov.af    /    yousufi.naik@gmail.com  

مدير عمومي خدمات مشتري
 
تيلفون: +93202101270  
ايميل:                          Customer-service@afghanpost.gov.af  

 
مدير عمومي مارکيتنگ
 
تيلفون:    +93202101168  
ايميل:         Marketing@afghanpost.gov.af  

مدیر ویب سایت

 
حسیب الله "پیرزاده"
مبایل: برای مشکلات تخنیکی در این شماره تماس بیگیرید0093788202510 
تیلفون: +93 202 104 120
فکس: +93 202 104 120
ايميل:
 haseebullah22@gmail.com         
haseebullah@afghanpost.gov.af