امضای تفاهمنامه میان افغان پُست و اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا)

امضای تفاهمنامه میان افغان پُست و اداره تنظیم خدمات مخابراتی  (اترا) طی کنفرانس مطبوعاتی با حضور داشت معین صاحب تخنیکی وزارت مخابرات و داکتر نجیب الله عزیزی رئیس اداره محترم اترا!

تفاهمنامه متذکره از طرف محترم احمد وحید ویس رئیس افغان پست و محترم نقیب الله سیلاب معاون اداره اترا به امضا رسید. هدف از تفاهمنامه متذکره کمک بلا عوض تجهیزات و وسایل تخنیکی تکنالوژی معلوماتی , اتصال پسته خانه های شهری با انترنت و کیبل فایبر نوری توسط اداره تنظیم خدمات مخابراتی جهت عصری سازی و توسعه خدمات پُستی و شبکه پُستی در سراسر کشور میباشد که امضای این تفاهمنامه یک فُرست خوبی برای اداره افغان پُست است تا خدمات با کیفیت و سریع برای هموطنان عزیز عرضه نماید.