ملاقات رئیس افغان پُست با وزیر فواید عامه

محترم احمد وحید ویس رئیس افغان پُست با محترم انجنیر یما یاری وزیر فواید عامه قبل از ظهر مورخ 24 ثور ملاقات نمودند.
در این ملاقات محترم احمد وحید ویس در مورد خدمات پُستی داخلی و خارجی، پُسته خانه های مرکزی، شهری، ولسوالی، میدان های هوائی و سرحدی صحبت نموده و در مودر دست آورد های سال 1396 و پلان های سال 1397 خورشیدی معلومات مفصل ارایه نمود. وزیر فواید عامه پس از خوش امدید به رئیس افغان پُست در مورد خدمات افغان پُست صحبت کرده ضمن استقبال و حمایت از برنامه های جدید این نهاد وعده همکاری همه جانبه را به وی سپرد.