اشتراک وزیر صاحب مخابرات و تکنالوجی معلوماتی و رئیس افغان پُست در سیمینار..

اشتراک وزیر صاحب مخابرات و تکنالوجی معلوماتی و رئیس افغان پُست در سیمینار بین المللی گرامی داشت از شخصیت و کارنامه های محمد ولی خان دروازی


امروز یکشنبه ۱۴ اسد ۱۳۹۷، محترم احمد وحید ویس رئیس افغان پُست در سیمینار بین المللی گرامی داشت از شخصیت و کارنامه های محمد ولی خان دروازی اشتراک نمود.
جهت قدردانی از کارکرد های محمد ولی خان دروازی اداره افغان پُست بنام این شخصیت بزرگ تکت پُستی چاپ نموده که توسط جلالتمآب داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان، محترم شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوجی معلوماتی، محترم صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه و محترم احمد وحید ویس رئیس افغان پُست افتتاح گردید.