پروسه نصب پُست بکس در اماکن رهایشی برای نخستین بار در کشور افتتاح گردید

پروسه نصب پُست بکس در اماکن رهایشی برای نخستین بار در کشور افتتاح گردید
امروز سه شنبه ۱۸ ثور ۱۳۹۷، پروسه نصب پست بکس در اماکن رهایشی را از مکروریان چهارم آغاز نمودیم.
در نخست ۱۰۰۰ پُست بکس بطور امتحانی در مکروریان ها نصب گردیده، سپس بطور تدریجی در سرتاسر شهر کابل، ولایت های مرکزی و سایر ولایات وسعت میابد که هموطنان عزیز ما می توانند بشکل آسان، مصئون، سریع و بدون در نظر محدودیت زمانی به مراسلات و بسته های پُستی شان دسترسی داشته باشند.
بر علاوه، در نظر داریم که جهت ایجاد سهولت های مزید به هموطنان عزیز؛ خدمات پُستی را عصری و آنلاین نماییم.